DJD ICT

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Disclaimer

Disclaimer

 

Gebruik en inhoud

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

DJD ICT spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen volledig en juist is, daarentegen kan DJD ICT niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. DJD ICT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De site van DJD ICT bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van DJD ICT liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van DJD ICT. DJD ICT is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. DJD ICT geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Auteursrecht

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DJD ICT, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

De gebruikte logo’s, afbeeldingen, teksten en pagina’s op deze website zijn speciaal door en/of voor DJD ICT ontworpen en blijven eigendom van DJD ICT, mits DJD ICT hier nadrukkelijk toestemming voor geeft.

Nadere informatie

Vragen die betrekking hebben tot de website van DJD ICT dienen gericht te worden tot de uitgever.

 
Linkedin

No images